Giới thiệu

Kỹ Năng Sales ra đời với khát vọng mang đến những kiến thức có giá trị, giúp cải thiện các kỹ năng – một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của người môi giới bất động sản.

Với mong muốn lấy hiệu quả làm thước đo, cùng với mục tiêu đưa kiến thức và kỹ năng đúng nhu cầu – đủ trọng tâm – đảm bảo kết quả, KNS quan niệm rằng GIÁ TRỊ thực sự cần phải trao tới cho mọi người để chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không chỉ là những bài học mà còn là những tâm sự, những trải nghiệm của bản thân đội ngũ KNS, cũng như những bài viết được chia sẻ bởi nhiều người môi giới khác gửi về cho hệ thống KNS. Đây là nơi giúp cho người môi giới cảm thấy được sự đồng cảm về nghề nghiệp. tạo ra môi trường hợp tác để xây dựng nhiều mối quan hệ hơn.

Đạo đức nghề nghiệp

Chúng tôi luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp khi tham gia vào thị trường bất động sản. Và coi đạo đức nghề nghiệp như bản tuyên ngôn trong lời nói và hành động xuyên suốt quá trình làm việc, xem đạo đức nghề nghiệp như một sự dẫn lối đến thành công vững bền.

Đối với khách hàng chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trên các tiêu chí sau:

  • Công tâm trong việc ứng xử giữa bên mua và bên bán.
  • Trung thực trong việc tư vấn.
  • Hành động chuyên nghiệp để mang lại lợi ích cho khách hàng khi nhận được sự ủy thác.

Đối với các đối tác (Agent) chúng tôi hành động theo nguyên tắc sau:

  • Trung thực trong quá trình hợp tác
  • Tôn trọng đối tác trong suốt quá trình hợp tác và làm việc
  • Xây dựng sự hợp tác tin cậy, chuyên nghiệp